Masz pytanie zadzwoń:

Półkolonie

1. Dane osobowe dziecka:

(ulica i numer domu / mieszkania/ kod pocztowy/ miejscowość)

2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu:

3. Dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka (nie wpisywać Rodziców):
4. Zgłaszam udział mojego dziecka w turnusie:
I moduł
II moduł

5. Informacje o stanie zdrowia dziecka:
a) Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach proponowanych w programie półkolonii?
b) Czy dziecko może uczestniczyć w prostych doświadczeniach fizyczno-chemicznych?
c) Czy dziecko jest astmatykiem?
d) Czy dziecko jest alergikiem?
e) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki?
f) Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko?
6. Inne informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:
7. Inne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym (czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) oraz o szczepieniach ochronnych:

Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu fortecadzieciecegospeca.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez METALSECO SP. Z O.O. SP.K., 85-369 Bydgoszcz, Agatowa 3 udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@edurewolucje.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych – Obowiązek Informacyjny.